REGULAMIN KORZYSTANIA Z RABATÓW

Oferta katalogowa

  • Srebrna cena – 3. wyjazd uczestnika z HAMAK-TUR (nie dotyczy obozu w Podlesicach w terminie 07-20.07.2018 i w Nowym Gierałtowie w terminie 4-17.08.2018)
  • Złota cena – 7. wyjazd uczestnika z HAMAK-TUR (nie dotyczy obozu w Podlesicach w terminie 07-20.07.2018 i w Nowym Gierałtowie w terminie 4-17.08.2018)
  • Rodzeństwo – rabat 100 zł/os. (nie dotyczy obozu w Podlesicach w terminie 07-20.07.2018 i w Nowym Gierałtowie w terminie 4-17.08.2018)
  • Rabatów nie można łączyć
  • Rabaty obowiązują tylko do terminu wpłaty II raty
  • Ostateczna cena imprezy jest ceną zaokrągloną, ustaloną przez biuro i zawsze podawaną w cenniku katalogu
  • Powyższe rabaty nie łączą się z rabatami okresowych akcji promocyjnych Hamak-tur
  • Rabaty okresowych akcji promocyjnych Hamak-tur obowiązują wyłącznie po wpisaniu hasła rabatowego w formularz rezerwacji

Oferta pozakatalogowa

  • Rabaty nie dotyczą imprez indywidualnie układanych i kalkulowanych dla konkretnych grup klientów
  • Rabaty okresowych akcji promocyjnych Hamak-tur obowiązują wyłącznie po wpisaniu hasła rabatowego w formularz rezerwacji