DYPLOMY

 

ZEZWOLENIA

Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego – Centralny Rejestr Zezwoleń nr 01286

 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

Hamak-tur posiada gwarancję ubezpieczeniową w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce