DYPLOMY

certyfikat 2015CertyfikatPITM 2013dyplomUntitled-2 copy

pitm2011Bez tytułu 2dyplom

ZEZWOLENIA

Hamak-tur posiada zezwolenie nr 17/99 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego – Centralny Rejestr Zezwoleń nr 01286.

centralna-ewidencjacertyfikat-hamakzaswiadczeniewpis

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

Hamak-tur posiada gwarancję ubezpieczeniową w Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce