HAMAKOWE ODZNAKI

System nagradzania i motywacji obozowiczów wpisujący się w ideę Wychowania przez Sport. Poprzez odznaki doceniamy wysiłek uczestników który muszą włożyć aby posiąść przyporządkowaną dla określonej odznaki wiedzę i umiejętności. Stopniowanie odznak (brązowa, srebrna, złota) motywuje i zachęca do osiągania nowych celów, a czasami nawet pokonywania własnych słabości. Zdobycie odznaki daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim poczucie własnej wartości.