Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest MAREK WOŁKOWYCKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAREK WOŁKOWYCKI HAMAK-TUR z siedzibą przy ul. Wrzeciono 6, lok. 147 01-961 Warszawa posługującym się numerem NIP  5431381587, REGON 050849699, zwany dalej Administratorem;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie;
  • w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.