fbpx

SURVIVAL

HAMAK MILITARY CAMP – LEVEL 1 i 2 & SZKOLENIE Z LASKIEM614 GROM ACADEMY – I TERMIN

Witamy w ściśle tajnym ośrodku treningowym grupy „HAVOC”- międzynarodowej grupy wielozadaniowej, do której zostaliście wybrani. W tym roku naszym celem będzie…

23.06-05.07.2024
4 – 6 SP, 7 – 8 SP, LO

HAMAK MILITARY CAMP – LEVEL 1 i 2 & SZKOLENIE Z LASKIEM614 GROM ACADEMY – II TERMIN

Witamy w ściśle tajnym ośrodku treningowym grupy „HAVOC”- międzynarodowej grupy uderzeniowej. W tym roku waszym celem będzie…

07.07-19.07.2024
4 – 6 SP, 7 – 8 SP, LO

HAMAK MILITARY CAMP – LEVEL 1 i 2 & SZKOLENIE Z LASKIEM614 GROM ACADEMY – III TERMIN

Witamy w ściśle tajnym ośrodku treningowym grupy „HAVOC”- międzynarodowej grupy wielozadaniowej, do której zostaliście wybrani. W tym roku naszym celem będzie…

21.07-02.08.2024
4 – 6 SP, 7 – 8 SP, LO