1. PAKIET HAMAK-TUR BEZPIECZNE WAKACJE
  2. OŚWIADCZENIE RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA OBOZU HAMAK-TUR LATO 2020
  3. REGULAMINY KOLONII WYPOCZYNKOWEJ, OBOZU LATO 2020 COVID-19
  4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM