Szanowni Państwo
Począwszy od 25 maja 2018 roku, podmioty gospodarcze na terenie Unii Europejskiej są zobligowane do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zapewniamy, że nasza Firma dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne, aktualne, adekwatne do celów przetwarzania, a korzystanie z nich następowało w granicach i zakresie dozwolonych prawem.
Jednocześnie wypełniając nałożony na nas, jako administratora danych osobowych obowiązek informacyjny udostępniamy informacje na temat zasad jakim będą podlegać przekazane nam dane osobowe.
czytaj dalej