1. PAKIET HAMAK-TUR BEZPIECZNE WAKACJE
  2. OŚWIADCZENIE RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA OBOZU HAMAK-TUR LATO 2022 COVID-19
  3. REGULAMINY KOLONII WYPOCZYNKOWEJ, OBOZU LATO 2022 COVID-1
  4. REGULAMINY OBOZÓW ŻEGLARSKICH LATO 2022 COVID-19
  5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19